DeLangeConsultancy

de geluidsarchitect

Computer simulatie

Om van te voren duidelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van audio benodigd zijn, kan een simulatie van Uw project gemaakt worden.

Door het inbrengen van een computermodel kan exact bepaald worden welke audiovoorzieningen aangebracht moeten worden, op welke plaatsen en met welke specificaties.

Het voordeel van het werken met een simulatie is dat U vooraf exact weet wat benodigd is om het project te laten slagen. Er dienen dus geen proefopstellingen op lokatie te worden gemaakt. Ook wordt de juiste configuratie omschreven en/of beoordeeld en wordt niet nodeloos teveel geluid geadviseerd.

Wij werken al sinds 1990 met Ease modelling. Dit programma  welke in de loop van de jaren natuurlijk is opgeschaald en met bijvoorbeeld de door ons gebruikte uitbreidingspakketten als Aura is het een van de meest nauwkeurige programma’s voor predictie van het gedrag van de toegepaste audiodistributie in een acoustische omgeving. Ease heeft een open database zodat elk merk en type luidspreker ingebracht kan worden. Ook het voorspellen van het gedrag bij dynamische Line-array opbouw is een mooie toepassing

.