DeLangeConsultancy

de geluidsarchitect

Bioscopen

Zo mogelijk worden THX specificaties nagestreefd. De Lange Consultancy is een gecertificeerd THX ontwerper.