Elektro-Akoestiek

Indien elektrische versterking nodig is, voor spraak of muziek, is het belangrijk dat de luidsprekers zo gericht mogelijk op het luistervlak worden gericht en geen (of zo min mogelijk) hun energie tegen muur/plafondvlakken aanstralen. Ook is het mogelijk om de ruimte zodanig te behandelen of te ontwerpen dat het elektrisch versterkte geluid dat nog tegen de muur/plafond vlakken wordt gereflecteerd zoveel mogelijk wordt geabsorbeerd of wordt verspreid met prisma’s zodat geen gericht reflectie wordt verkregen.
Hierdoor kunnen doelen worden bereik als een verbeterde spraakverstaanbaarheid bij bijvoorbeeld auditoria of theaters, het behoud van stereo-image bij muziekweergave en het verbeteren van geluidsniveau voordat feeedback (rondzingen) van microfoons gaat optreden.
In mijn meeste ontwerpen is dit een belangrijk onderdeel van het ontwerp dat dus niet alleen de soort van luidsprekers of de plaatsing hiervan behelst maar ook de akoestiek van de ruimte zelf.

ROC Deltion Theaterzaal